برند خود را بهتر بشناسیم

برند خود را بهتر بشناسیم

با سلام، یکی از توانایی هر فرد یا هر شرکتی برند آن می باشد. شخصیت برند تنها برای یک محصول و یا یک فرد که آن را مشخص می کند; نیست. بلکه از اولین تصمیم تا آخرین اجرا در ذهن مخاطب هست. این به بدان معنی می باشد که به تمام مشخصاتی که آن فرد و یا آن سازمان و توانایی های آن...
هفت سین کارآزموده

هفت سین کارآزموده

سلام امیدورایم که حال همه مردم ایران عالی باشه. گروه کارآزموده برای آخر امسال تا اوایل سال 99 برنامه ای تحت عنوان هفت سین کارآزموده را برای شما معرفی می کند . در این برنامه به علت استقبال بیشتر مردم به راه اندازی کسب و کار خود ،گروه ما تمام دوره های خود را با آغاز...