رابطه واقعی میان سن و شانس موفقیت شما

با سلام و با نام و یاد خدا ، سن همیشه می گویند که یک عدد است ولی برای اینکه در کاری موفقیت داشته باشید آیا نیاز هست که سن شما چقدر باشد؟ برای مثال شما یک کسب و کار میخواهید راه اندازی کنید آیا سن شما از 50 گذشته باشد ، میتوانید آن کار را راه اندازی کنید؟ در سخنرانی تد...