با سلام، یکی از توانایی هر فرد یا هر شرکتی برند آن می باشد. شخصیت برند تنها برای یک محصول و یا یک فرد که آن را مشخص می کند; نیست. بلکه از اولین تصمیم تا آخرین اجرا در ذهن مخاطب هست. این به بدان معنی می باشد که به تمام مشخصاتی که آن فرد و یا آن سازمان و توانایی های آن ها برند گفته می شود .گروه کارآزموده بر این باور است که شخصیت برند یعنی آن سازمان و یا آن فرد باید توانایی بر نگه داشتن آن را داشته باشد. از این رو در مورد برند و شخصیت آن صحبت کرده است.

موقعی که یک برند می تواند جای خود را در بین جامعه پیدا کند زمانی است که تمام مشخصات اعم از مدیریت ، پرسنل ،نام خوب ، ساخت خوب ، محصول خوب و را داشته باشد و همچنین ارتباطاتی که با مشتری دارد را نیز کاملا حفظ کرده تا با کمی پشتکار بتواند مشتریان قبلی را راضی نگه دارد و مشتری جدید را جذب کند.

شخصیت برند ما در دید مشتریان چگونه دیده می شود ؟

این مهم است که بدانید در دید مشتریان خود به چه عنوانی دیده می شوید در تصویر زیر شاهد این خواهید بود و باید تمام تلاش خود را برای اینکه بیشتر به ذهن مشتریان خود نزدیک تر شوید را انجام دهید.برند شناسی

گروه کارآزموده در تمام دوران کاری خود بر این راستا تلاش کرده است که این برند را درست مدیریت کرده و مشتریان قبلی و جدید خود را راضی نگه دارد .

موارد دیگر مشخصه برند

در تصویر جایی برای شخصیت تحمیلی برای شما در نظر گرفته شده است این نوع شخصیت را شما باید تا آنجایی که ممکن است از بین ببرید و آن را کاهش دهید تا در دید عموم، شخصیت واقعی شما را بهتر ببینند نه اینکه برای پیشبرد کارتان مجبور به انجام بعضی از کارها شوید که به آن جبر داشته باشید.

در مورد شخصیت های مورد نظر بحث کردیم و فقط شخصیت ایده آل ماند . این شخصیت از نوع چالشی می باشد که خود شما باید تمام تلاشتان را انجام دهید تا سهم بیشتری را در آن وجه مشترک داشته باشد . این کار باعث می شود شما و برندتان پیشرفت کرده و رشد کنید.

در هر صورت شخصیت یک برند به عواملی که گفته ایم بستگی دارد و هر کدام از این عامل ها و نوع نگرش ها را نمی توان از بین برد . هر برند باید بتواند شخصیت برند خود را در بین این شخصیت ها پیدا کرده و به بهترین شکل آن را مدیریت کند

با تشکر فراوان